opstellingen

Opstellingen in Ermelo en Waalre volgens de methode van Franz Ruppert

Het is een methodiek die verwant is aan de meer bekende 'familie-opstellingen' en bedoeling is om te onderzoeken waar en wat belemmeringen zijn, die je ondervindt bij het vervullen van een voor jou wezenlijk verlangen.

In een opstelling van het verlangen vraagt de opsteller één of meerdere personen uit de groep om een woord uit het verlangen van de cliënt te representeren. We starten altijd met het woord dat de opsteller het belangrijkste vindt. Vervolgens geeft de opsteller deze persoon een plek in de werkruimte: het woord wordt opgesteld.

In een kleine groep van circa 5-10 personen, aangestuurd door informatie van cliënt en representanten wordt stap voor stap een afspiegeling zichtbaar van de innerlijke dynamiek van de cliënt. Op deze manier kunnen belemmeringen duidelijk worden. Het is telkens weer indrukwekkend om te ervaren hoeveel informatie in de opstelling zichtbaar wordt.

Dr. Prof. Franz Ruppert is psycholoog, heeft een praktijk in München, geeft colleges en seminars. Hij ontwikkelde een opstellingenmethode vanuit Meergenerationele Psychotraumatologie (OMPT) als een zelfstandige theorie/werkwijze.

Waarom opstellen van het verlangen?

Een verlangen is iets dat nog niet is gerealiseerd. Achter elk verlangen gaat een wereld aan ervaringen schuil; een mix van omstandigheden waarin we opgroeiden, ons persoonlijk DNA en onze familiegeschiedenis. Zo ontwikkelden we ons tot wie we nu zijn. Van sommige aspecten zijn we ons bewust, van veel ook niet. Soms staan onbewuste aspecten in de weg. Het opstellen van het verlangen kan hier zicht op geven.

Keer op keer blijkt welke invloed de pijnlijke ervaringen die ouders of grootouders hebben opgedaan ook het leven van hun nakomelingen beïnvloeden.

In een opstelling wordt deze onbewuste, intergenerationele overdracht van gevoelens vaak zichtbaar in de representanten. Dit is van belang, omdat met name de gevolgen van onverwerkte en dikwijls onbewuste wezenlijk ingrijpende gebeurtenissen er voor zorgen dat we onze doelen in het leven niet gemakkelijk verwezenlijken.

Wat kan het je brengen?

Het werken met deze opstellingsmethode is gericht op het bewustwordingsproces dat op gang wordt gebracht. We kunnen groeien in bewustzijn en in acceptatie. Het maakt dat we onbewuste overlevingsstrategieën gaan doorzien. Dit te begrijpen en ervaren levert vaak inzichten op die er voor zorgen dat je het leven steeds meer vanuit autonomie kunt vormgeven.